Градински център Евксиноград

Репко, озеленяване Варна, райграс, цветя, тревни смески / 0898 6955 81

Услуги

Планировка

Моделиране на терена според изискванията на проекта. Доставка на плодна почва.

Ниско строителство

Настилки и облицовки, водни съоръжения, алпинеуми, паркова мебел.

Насаждения

Доставка и засаждане на разнообразна декоративна растителност, съобразена с екологичните и биологичните изисквания на видовете. Интериорно озеленяване.

Затревяване

Работим със сертифицирани италиански, немски, полски и други тревни смески.

Поливни инсталации

Изграждаме поливни инсталации с продуктите на реномирани фирми като “RAIN BIRD”, “GARDENA”, “HUNTER”.

Производство

  • Декоративни дървета и храсти
  • Многогодишни и сезонни цветя
  • Треви, почвопокривни, увивни и други

Проектиране

Изработваме проекти за паркоустройство и благоустройство на различни зелени площи и интериорно озеленяване.

Предлагаме количествени и стойностни сметки за обектите.